OE全国巡回义讲
愿我们能给您带来人生家庭事业启发

OE全国巡回义讲

06-Jan-2022

疫情影响了各行各业,所以OE杰青商学院,

决定启动了一个全国性的CSR Project

《OE全国巡回义讲》

到大学、中学、小学、社团来进行行业的分享会。

如果您有组织单位,或者大学中学小学,

需要专业的行业讲师给予分享,可以填写以下链接,

我们会为您安排人生.家庭.事业的实战导师或行业标杆影响力人物,

到其单位做慈善义讲,

借此希望带给大家深度的启发愿大家轻松度过这个疫情,

OE的使命愿知识改变命运,

愿我们能给您带来人生家庭事业启发


更多活动

"之所以觉得不可能

是因为您不给自己一个尝试的机会"

学员课后感想

Testimonial 1
Testimonial 2
Testimonial 3
Testimonial 4
Testimonial 5
Testimonial 6
Testimonial 7
Testimonial 8
Testimonial 9
Testimonial 10
Testimonial 11
Testimonial 12
Testimonial 13
Testimonial 14
Testimonial 15
Testimonial 16
Testimonial 17
Testimonial 18
Testimonial 19
Testimonial 20
Testimonial 21
Testimonial 22
Testimonial 23
Testimonial 24
Testimonial 25
Testimonial 26
Testimonial 27
Testimonial 28
Testimonial 29
Testimonial 30
Testimonial 31
Testimonial 32
Testimonial 33
Testimonial 34
Testimonial 35
Testimonial 36
Testimonial 37
Testimonial 38
Testimonial 39
Testimonial 40
Testimonial 41
Testimonial 42
Testimonial 43
Testimonial 44
Testimonial 45
Testimonial 46
Testimonial 47
Testimonial 48
Testimonial 49
Testimonial 50
Testimonial 51
Testimonial 52
Testimonial 53
Testimonial 54
Testimonial 55
Testimonial 56
Testimonial 57
Testimonial 58
Testimonial 59
Testimonial 60
Testimonial 61
Testimonial 62
Testimonial 63
Testimonial 64
Testimonial 65
Testimonial 66
Testimonial 67